Lichte Lucht Ademtraining & Coaching
DISCLAIMER
 
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De eigenaar van Lichte Lucht Coaching, tevens beheerder van deze website, behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website. 
Beheerder/eigenaar wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.